Διοίκηση - Διεύθυνση Εργασιών

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές και εκλέγεται για πέντε χρόνια. Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει στις 30/6/09, η δε σύνθεσή του σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2004 τις μεταβολές, που έγιναν σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και την επανασυγκρότησή του σε σώμα στις 15/11/2006 είναι η ακόλουθη :

·  Χαρίλαος Λ. Λιάμπεης, Βιομήχανος, κάτοικος Αθηνών, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

ΜΕΛΗ

Μάσχας Αλέξανδρος -- Μέλος μή εκτελεστικό.
Μαραγκός Νικόλαος -- Μέλος ανεξάρτητο.
Μαρκουίζος Γρηγόριος -- Μέλος ανεξάρτητο.
Τσουκλίδης Παύλος-Στυλιανός -- Μέλος εκτελεστικό.

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.