Περιουσιακά Στοιχεία

 

Οι εγκαταστάσεις των Εταιρειών του Ομίλου, ευρίσκονται στην περιοχή του Βοτανικού Αθηνών, επί της οδού Αγίας Άννης 11, σε μεγάλη οικοπεδική έκταση, όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου, ΕΤΜΑ και ΕΛΛΑΤΕΞ, διαθέτουσα η κάθε μία ξεχωριστή ιδιοκτησία αλλά και κοινόχρηστους χώρους (δρόμοι, πλατείες, γκαράζ κ.λ.π.)

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε., επί ιδιοκτήτου οικοπέδου 20 περίπου στρεμμάτων, καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια (κάλυψη) περίπου 15.000 τ.μ. σε κτίρια δύο (2) και τριών (3) ορόφων, και περιλαμβάνουν χώρους βιομηχανοστασίων, αποθήκης, γραφείων υπευθύνων παραγωγής και βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης του προσωπικού, ενώ οι κοινές διοικητικές υπηρεσίες (προσωπικό, εμπορικό, λογιστήριο και μηχανογράφηση), συστεγάζονται στους ίδιους χώρους με τα γραφεία των εταιρειών του Ομίλου

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.