Παραγωγική Διαδικασία- Παραγωγικές Εγκαταστάσεις

Στην προσπάθειά της να παραμένει πάντα ανταγωνιστική στον διεθνή στίβο, η ΕΛΛΑΤΕΞ, πρωτοπορεί από πολλών ετών τεχνολογικά, βελτιώνοντας την μέθοδο παραγωγής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

1. Παραγωγή πολυεστερικού νήματος

α. Πολυμερισμός
Η σύνθεση του πολυαιθυλεστέρα του τερεφθαλικού οξέος, από τον διμεθυλεστέρα του τερεφθαλικού οξέος (DMT) και την γλυκόλη (EG), γίνεται σε αντιδραστήρα σε παρτίδες (batch process), σε δύο φάσεις : την μετεστεροποίηση και τον πλήρη πολυμερισμό συμπύκνωσης, με έκλυση παραπροϊόντος γλυκόλης. Η δυναμικότητα παραγωγής του πολυμερισμού έχει αυξηθεί, στα 25 χρόνια λειτουργίας, και φθάνει σήμερα τους 22 περίπου τόννους ημερησίως.

β. Κοπή του σε φυλλίδια (chips)
Ο υγρός (τηγμένος) πολυεστέρας, ρέει από το δοχείο πολυμερισμού προς μία «μήτρα» («φιλιέρα»), όπου μορφοποιείται και αποτίθεται σε μορφή φιλμ σε μία κυλιόμενη μεταλλική ταινία, ψύχεται με ψεκασμό και κόβεται σε τετράγωνα φυλλίδια ("τσιπς"). Ο στερεός πολυεστέρας, διοχετεύεται με πνευματική μεταφορά, σε σιλό και από κεί στα ξηραντήρια.

Η μεθανόλη και η γλυκόλη ανακτώνται με κλασματική απόσταξη και μέρος της γλυκόλης επαναχρησιμοποιείται.

γ. Ινοποίηση πολυεστέρα.
Η ινοποίηση γίνεται αυτόματα σε μηχανές θερμής ελάσεως (extruders), από το τήγμα του πολυεστέρα και η ίνα ψύχεται με αέρα, στερεοποιείται, ελαιώνεται και τυλίγεται σε μπομπίνες, με εφαρμογή προ-έκτασης (take-up).

δ. ‘Εκταση
Ανάλογα με το πρόγραμμα, μέρος της παραγωγής «εκτείνεται» για να λάβει το νήμα την επιθυμητή αντοχή, για εφαρμογές υφασμάτων με γυαλιστερή και "σφιχτή" υφή (φόδρες, σήματα, κ.λπ) ενώ με άτμιση (για το νήμα που δεν θα βαφεί), βελτιώνεται η εμφάνιση/αίσθηση όγκου του νήματος. Το νήμα που δεν θα υποστεί ελαστικοποίηση ή βαφή, στρίβεται και μπομπινάρεται ή τυλίγεται με πολλαπλό παραλληλισμό (διάστρες) αναλόγως των απαιτήσεων της αγοράς.

2. Ελαστικοποίηση βαφή πολυεστερικών και πολϋαμιδικών νημάτων

α. Ελαστικοποίηση
Η Ελαστικοποίηση, αφορά μία μηχανική κατεργασία, κατά την οποία σταθεροποιείται το σχήμα των συνεχών νημάτων με στρέψη εν θερμώ και επαναφορά με αντίστροφη στρέψη και έκταση, ώστε να αποκτήσουν όγκο, "καλυπτική" ικανότητα, απαλότερη υφή, βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες αντοχής και ελαστικότητα για καλύτερη εμφάνιση.

β. Βαφή
Σε επόμενη φάση, σημαντικό μέρος της παραγωγής της εταιρείας, βάφεται, σε ποικιλία αποχρώσεων. Το βαφείο λειτουργεί με τις τελευταίες τεχνολογικές, ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιτεύξεις, με πλήρη αυτοματισμό και ανακύκλωση ενέργειας. Ανάλογα με την τελική χρήση ορισμένα νήματα, υφίστανται στρέψη στην "διπλόστριψη" για τη διαμόρφωση "φανταιζί" νήματος ή στα στριπτήρια και κωνοποιούνται ή τυλίγονται (στις διάστρες) σε στημόνια για ύφανση ή πλέξη.

γ. Ποιοτικός ‘Ελεγχος
Στον Ποιοτικό Έλεγχο κατατάσσονται τα προϊόντα σε κατηγορίες ποιότητας, με βάση αυστηρά κριτήρια, όπως η ομοιομορφία απόχρωσης για τα βαμμένα, το σχήμα και η ομοιομορφία ελαστικοποίησης. Πρόσθετοι έλεγχοι περιλαμβάνουν βαφικό έλεγχο, στο Χημείο και άλλους ειδικότερους ελέγχους σε περίπτωση έκτακτων προβλημάτων ή νέων προϊόντων.

Μετά τον έλεγχο, το νήμα συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια και ζυγίζεται, ενώ το καθαρό βάρος καταγράφεται με σύστημα γραμμωτού κώδικα (bar code) .

δ. Λοιπές εγκαταστάσεις και βοηθητικές παροχές
Βοηθητικές εγκαταστάσεις απαραίτητες γιά την βελτίωση της ποιότητας, των συνθηκών εργασίας και την ομαλή πορεία της παραγωγής αποτελούν :

  • Ο εξαερισμός και η ανανέωση του αέρα,
  • Ο κλιματισμός, με ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου εργασίας,
  • Δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, το χημικό και το κλωστοϋφαντουργικό

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.