Μέτοχοι

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει σήμερα ως εξής:
 

ΜΕΤΟΧΟΙ

Κοινές Μετοχές μετά ψήφου

Προνομιούχοι Μετοχές άνευ ψήφου

 

 

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

 

Χαρίλαος Λιάμπεης (1)

2.660.844

20,10 %

969.160

19,48%

Αλέξανδρος Μάσχας (1)

2.544.727

19,22 %

417.339

8,39 %

Δάφνη Βοελίν-Λιάμπεη (1)

395.136

2,99 %

249.600

5,02 %

Λοιποί

7.636.544

57,69 %

3.339.289

67,11 %

ΣΥΝΟΛΟ

13.237.251

100,0%

4.975.388

100,0%

 
 

Πληροφορίες για την τιμή της κοινής μετοχής μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο site:

In.gr

Πληροφορίες για την τιμή της προνομιούχου μετοχής μπορείτε να βρείτε στo ακόλουθo site:

In.gr

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.