Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
 
Το ιδιόκτητο εργοστασιακό συγκρότημα του Ομίλου ΕΤΜΑ είναι εγκατεστημένο στον Βοτανικό Αθηνών, επί της οδού Αγίας Άννης 11, σε οικόπεδο επιφάνειας 87.078 τ.μ.. Στον ίδιο ευρύτερο χώρο, με τις εγκαταστάσεις της ΕΤΜΑ, υπάρχουν οι, επίσης ιδιόκτητες, εγκαταστάσεις της θυγατρικής της ΕΛΛΑΤΕΞ, οπότε στο σύνολο της η έκταση που καταλαμβάνουν στον χώρο αυτό οι Εταιρείες του Ομίλου, είναι 111.983 τ.μ.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΤΜΑ καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια (κάλυψη) 46.137,88 τ.μ. σε κτίρια δύο (2) και τριών (3) ορόφων, και περιλαμβάνουν χώρους βιομηχανοστασίων, χώρους αποθήκης, χώρους διοίκησης και γραφείων και βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης του προσωπικού. Τα γραφεία της Εταιρείας στεγάζουν και τις διοικητικές υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου και καλύπτουν σε δύο ορόφους, συνολική επιφάνεια 4.040 τ.μ..

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.