Παραγωγική Διαδικασία- Παραγωγικές Εγκαταστάσεις
 
Για την λειτουργία των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων, η ΕΤΜΑ διαθέτει την υπ’ αρ. 1322/95/Φ14/4578 Άδεια Λειτουργίας.

Η ΕΤΜΑ Nylon, παράγει νήμα από πρώτη ύλη που εισάγεται, από παραγωγούς Πετροχημικών προϊόντων, συνήθως από την Γαλλία, σε μορφή κόκκων (chips) σε εγκαταστάσεις που ευρίσκονται σε κτίριο, γειτονικό της ΕΛΛΑΤΕΞ.

Η πρώτη ύλη μεταφέρεται με πνευματική μεταφορά σε περιστρεφόμενο τύμπανο - ξηραντήριο, και αποθηκεύεται σε σιλό. Ακολούθως μεταφέρεται και πάλι με πνευματική μεταφορά προς την Ινοποίηση, όπου κλωστοποιείται σε νήμα ημιεκτεταμένο και προωθείται προς την θυγατρική ΕΛΛΑΤΕΞ για περαιτέρω επεξεργασία, διαμόρφωση και συσκευασία στην τελική του μορφή.

Το σύστημα Ινοποίησης αποτελείται από θερμαινόμενα τύμπανα και κοχλιόπρεσσες (extruders) και το νήμα ψύχεται και οδεύει κατακόρυφα προς τα κάτω στην διάταξη περιτύλιξης όπου τυλίγεται σε cakes και ακολούθως μεταφέρεται με φορεία στην ΕΛΛΑΤΕΞ.

Για την παραγωγή νήματος ραιγιόν, με βάση την Τεχνολογία της ΕΤΜΑ η οποία μεταφέρεται στην Κίνα, στο Acheng της επαρχίας Heilongjiang της Λ.Δ. της Κίνας, χρειάζονται οι εξής τρεις φάσεις επεξεργασίας :
Η παραγωγή με χημικές διεργασίες της βισκόζης, ενός παχύρρευστου διαλύματος ενώσεων της κυτταρίνης.
Η Κλωστοποίηση της Βισκόζης σε συνεχές νήμα
Η Μετεπεξεργασία, ο Ποιοτικός Έλεγχος και η Συσκευασία των τελικών προϊόντων σε κώνους και στημόνια.

Η ΕΤΜΑ έχει από πολλών δεκαετιών, υποκαταστήσει τις συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής ατμού στον ενεργειακό σταθμό της, με πλήρες συγκρότημα συμπαραγωγής, με λέβητες υψηλής πιέσεως (έως και 50 atm) και παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε ατμοστροβίλους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μέση κατανάλωση καυσίμου ανά ΚWh, στο 1/3 περίπου εκείνης της ΔΕΗ.

Ετσι, επιτυγχάνει ένα μέγιστο βαθμό ενεργειακής εξοικονόμησης, πρωτοποριακό όχι μόνο για τα Ελληνικά αλλά και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, αφού η τελευταία καινοτομική επέκταση του, ενισχύθηκε από τρία ενεργειακά προγράμματα DEMO και THERMIE (1988 έως 1993) ενώ σήμερα, υπάρχει υπό ολοκλήρωση και άλλο ενεργειακό επιδοτούμενο από το 2ο ΚΠΣ Πρόγραμμα.

Σήμερα, η παραγωγική δυναμικότητα του σταθμού ενέργειας καλύπτει τις ανάγκες της ΕΤΜΑ Nylon και της ΕΛΛΑΤΕΞ.

Παράλληλα, ο εξοπλισμός του εργοστασίου της ΕΤΜΑ, συμπεριλαμβάνει και τα ακόλουθα τμήματα τα οποία εξυπηρετούν τις λειτουργίες των εταιρειών του Ομίλου :

Μονάδα επεξεργασίας νερού, αποσκλήρυνση, αφαλάτωση με ιοντεναλλαγή και αφαλάτωση νερού σε δύο μονάδες Αντίστροφης Όσμωσης, δυναμικότητας 1.500 m3 ημερησίως, Μονάδα αποβλήτων, Μηχανουργείο και τα υπόλοιπα συνεργεία που εξυπηρετούν τον Όμιλο, Εργαστήρια (Χημείου και κλωστοϋφαντουργίας) και Σύστημα Μηχανοργάνωσης, με κεντρικό υπολογιστή ( main frame) IBM AS 400 από κοινού για όλο τον Όμιλο, με ειδικευμένο προσωπικό, (αναλυτές / προγραμματιστές), οι οποίοι σχεδιάζουν τις εφαρμογές και διεκπεραιώνουν τις λογιστικές, μισθοδοτικές και εμπορικές διαδικασίες, μετοχολόγιο της Εταιρείας και της ΕΛΛΑΤΕΞ, τις προμήθειες και την παρακολούθηση των αποθηκών των Εταιρειών, με απ' ευθείας σύνδεση με γραμμωτό κώδικα (bar code) προς τα τμήματα συσκευασίας των τελικών προϊόντων.
 

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.