Σύντομο Ιστορικό

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1969, με την συνεργασία της ΕΤΜΑ Α.Ε. και της Φινλανδικής KERILON με σκοπό την επεξεργασία (ελαστικοποίηση) ινών νάϋλον και πολυεστέρα. Το 1972 η ΕΤΜΑ εξαγόρασε την συμμετοχή των αλλοδαπών συνεταίρων της.

Το 1996 εισήχθη στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και τον ίδιο χρόνο αγόρασε την Γαλλική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία RONALTEX. Πρόσφατα, στις 12.12.2000, η ΕΛΛΑΤΕΞ, συγχωνεύθηκε με την άλλη θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου ΕΤΜΑ την Α.Ε. ΠΟΛΥΕΤΜΑ Πολυεστερικά Νήματα, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές της 10ετίας του ’70, για τον πολυμερισμό και την παραγωγή πολυεστερικών ινών που διετίθεντο εν μέρει, για επεξεργασία στην ΕΛΛΑΤΕΞ.

 Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

 

 

 

Home | Group Profile | E T M A | Hellatex | News | Contact Us
© Copyright 2002 ETMA GROUP Created, maintained and hosted by Worldsites.
This site is optimized for
Netscape 4 and Internet Explorer 5 or higher. Please download an upgraded version now.